วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
SME D Bankขับเคลื่อน
แนวปฏิบัติESG - BCG 
เดินหน้าสู่ธนาคารยั่งยืน
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายพิชิต มิทราวงศ์   รองกรรมการผู้จัดการ  นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์    รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมสถานีความรู้  เพื่อร่วมเรียนรู้แนวทาวขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธนาคารยั่งยืนด้วยแนวปฏิบัติ ESG และ BCG  โดยมี ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation & SD สื่อเครือผู้จัดการ  และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาที่ยั่งยืน ESG-BCG เป็นวิทยากรบรรยาย
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ และแนะแนวทางขับเคลื่อนองค์กรตามหลัก ESG และ BCG ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน SME D Bank เพื่อนำไปปรับใช้ในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนการทำงาน  สร้างประโยชน์ให้องค์กรเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จัดควบคู่ระหว่างออนไซน์  ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower และออนไลน์  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 66 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส
:ผลิตภัณฑ์ "ตะวันฉาย" นวัตกรรมลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ