วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
🤝พช.เมืองสตูล  ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
————————————
🤝วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล นำโดยนางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ดำเนินการจัดการประชุมประธานคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) อ.เมืองสตูล จำนวน 33 โครงการ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา ดำเนินงาน กข.คจ. พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย กข.คจ.ระดับอำเภอ ซึ่งมีนายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดสตูล  มอบแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 
      🖋️พร้อมนี้ นายวีระ เพ็ญจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้สร้างความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ กข.คจ. ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และครัวเรือนเป้าหมาย 
   🤝 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ชั้น 2 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
   📷 ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
---------------------
# ChageforGood
# SDGsforAll
# CDD
Facebook: พช.อำเภอเมือง
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ