วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
📢พช.เมืองสตูล  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/ 2566📢
********************
 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 น.นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2566  โดยมีข้อราชการดังนี้
1. ติดตามวาระเร่งด่วน
     - แผนการทำหมันสุนัข ของ อปท.ทุกแห่ง
     - การชี้แจงในที่ประชุม 
     - ติดตามการลงทะเบียน Application ThaiD
     - ปัญหาความเดือดร้อน รายตำบล หมู่บ้าน 
2. สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสตูล
     - ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน “ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application ThaiD ” 
3. สัสดีอำเภอเมืองสตูล
     - การออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา ในวันที่ 16 พ.ย.66 
       ตั้งแต่ 0930-12.00 น. ณ อบต.ตันหยงโป และ 13.30 - 16.00 น. ณ อบต.เจ๊ะบิลัง
     - ส่งทหารบก ผลัดที่ 2 ทหารเรือ ผลัดที่ 3
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล
     - ประชาสัมพันธ์การทำประชาคมผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/2567
5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล
     - ประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) จังหวัดสตูล
6. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสตูล
     - การเลือกผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566   ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายพีรพัฒน์  เงินเจริญ นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการประชุม  ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล 
# ChageforGood
# SDGsforAll
# CDD
 Facebook: พช.อำเภอเมืองสตูล ประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/muang.satun.5?locale=th_TH
website : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล  
https://district.cdd.go.th/muang-satun/
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ