วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวงานบุญกฐิน
กฐินสามัคคี อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์
    ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง ประธาน ฝ่ายฆราวาส นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ในอำเภอบึงสามพัน รองประธานฝ่ายฆราวาส คุณหมอมนูญ ศรีไพร ผอ. สมจิติร ทันมา (ศรีไพรสสหคลินิก)อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผญ.สุวรรณ คุณวันทา ปั่นปัญญา คุณลัดดา คุณธรรมนูญ เกิดมั่งมีเจ้าภาพกฐิน และแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องชาวหมู่บ้านทุ่งนางาม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและ ร่วม ขบวน แห่ อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยความพร้อมเพียงกัน พร้อมกันนี้ยังมีโรงทานจากชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ.วัดทุ่งนางาม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
   สนับสนุนโดย นายบุญเลิศ พุทธเจริญเจ้าของไร่มะขามหวานชนิกาอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์.
   จีรพัฒน์ บวรกุล#แดงบึงสามพัน ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิจกรรม "ชาวรพจ...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม...ร่วมประเพณีลอยกระทง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 1...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ