วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
"นคร วีรประวัติ นายก สนท." กราบนิมนต์ "พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาฯ" เจิมป้ายเก่าสมาคม ที่ซ่อมแซมมาใหม่ฯ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 "ฤกษ์ดี ยามเช้า ก่อนเวลา 08.30 น." ที่ อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร     
     นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กราบนิมนต์ พระกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เมตตามาเจิมป้ายพร้อมประพรมน้ำมนต์และให้สินให้พร กับนายกสมาและคณะกรรมการ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นป้ายไม้สักเก่าที่คณะกรรมการบริหารสมาคม นำไปซ่อมแซมปรับปรุงให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงาม เพื่อนำป้ายดังกล่าว ติดตั้งบนอาคารหลังเก่า ของสมาคม ด้านทางเข้าอาคาร(ทิศตะวันออก) ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2484 จนถึงปัจจุบัน มีอายุถึง 82 ปี และ เป็นสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ