วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก สภท.กราบนิมนต์ พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาฯ ประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาคมฯ
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี) เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59ปี) กราบนิมนต์ พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ 
    ในโอกาสที่ท่านเมตตามาเจิมป้าย 
"สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" ป้ายไม้สักเก่าเมื่อ 82 ปี (ซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่) 
    และในโอกาสนี้ กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเมตตาประพรมน้ำมนต์ สำนักงานของสมาคมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถวายโปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ 9) และ ถวาย ปฎิทินพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 (รัชกาลที่ 10) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสที่เป็นมงคลนี้ด้วย./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ