วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดล้ำ! เรือนจำกลางบางขวาง เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขังสูงอายุ
“เรือนจำกลางบางขวาง” เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขังสูงอายุ พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจำกลางบางขวาง” ณ ฝ่ายควบคุมแดน 4 ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ให้การต้อนรับ

โดยศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจำกลางบางขวาง ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 223 คน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากเกิดภาวะทดถอยทางสุขภาพและการเจ็บป่วยต่าง ๆ อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการ เจ็บป่วยด้วยหลายโรคและเรื้อรัง เรือนจำกลางบางขวาง จึงได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นการยกชุมชนสู่เรือนจำ : เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้เกิดความเท่าเทียมกับคนภายนอกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยมีความสอดคล้องกับนโยบาย 8 มิติ ยกระดับสร้างการเปลี่ยนแปลงของนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมิติที่ 1 การดำเนินการโครงการพระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และมิติที่ 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้มอบอุปกรณ์ฟื้นฟูสุขภาพ จำนวน 52 รายการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง หลักสูตรนักฟื้นฟูชุมชน 50 ชั่วโมง พร้อมด้วยเทศบาลนครนนทบุรี ให้การสนับสนุนนักกายภาพบำบัด เข้าบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ จำนวน 25 คน และได้วางแผนจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรของกรมอนามัยต่อเนื่องให้ครบ 420 ชั่วโมง เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป

กรมราชทัณฑ์ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีและพร้อมที่จะมีโอกาสในการกลับมามีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษออกไป และเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ โดยนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลตนเองและผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ