วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯและ 7 ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน” 
ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน” ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ 
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำส่วนราชการและ 7 ภาคีเครือข่าย พร้อมประชาชน ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบงานทอดกฐินของวัดหินกอง จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกเป็นไม้โตง่าย เช่น มะกรูด มะนาว พริก ข่า ตระไคร้ ใบโหระพา กระเพรา มะเขือ ฝรั่ง เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่ยืนต้นที่เป็นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เช่น ลูกหว้า ยางนา โมกมัน บนเนื้อที่ 1 งาน ภายในวัดหินกอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน” โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจาก 7 ภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ในปี 2567 ณ บริเวณวัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารในปี 2567 

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ