วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอไอเอ ประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ผู้ชนะเลิศในโครงการ ‘สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools’ ปีที่ 1

น่าน, 6 พฤศจิกายน 2566 – เอไอเอ ประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดน่าน จัดงานมอบรางวัลแก่โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ผู้ชนะในโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ปีที่ 1 โดยสามารถคว้ารางวัลในระดับประเทศ และได้ไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคมาครอง ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนรอบข้าง ให้ตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ โภชนาการ ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ด้วยการพัฒนาโครงการที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการโรงเรียนสร้างสุข ที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและคนในชุมชน อาทิ ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย เก็บขยะ (Zero Waste) ออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์ สวดมนต์นั่งสมาธิ และธนาคารความดี ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน และเป็นรากฐานการศึกษาที่นอกเหนือจากแค่ในห้องเรียนอีกด้วย
 
ในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วยผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รวมถึงนางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยรางวัลที่ทางโรงเรียนดรุณวิทยาได้รับ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.16 ล้านบาท ซึ่งเอไอเอ ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์ จำนวน 30 ชุดและแทบเล็ต 30 เครื่องให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน รวมทั้งมอบเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในห้องเรียน เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดฝุ่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 10 ทุน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ในหัวข้อ ‘เส้นทางสู่สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดี’ ตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ของคนไทยทั่วประเทศ
 
นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการแข่งขันสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ปีที่ 1 ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งวันนี้ทางเอไอเอ ได้เดินทางมามอบรางวัลให้แก่โรงเรียน และเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมทำกิจกรรมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงคนในชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นเป็นต้นแบบถึงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุขภาพดีแบบยั่งยืน โดยยึดหลักสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
 
“สำหรับในปีนี้ เอไอเอ ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมกับการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีนี้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการผลักดันให้เยาวชนทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เริ่มต้นใส่ใจด้านสุขภาพร่างกาย รวมถึงสุขภาพใจ พร้อมกับตระหนักถึงการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกชีวิตดำเนินไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ซึ่งการเริ่มปลูกฝังเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก ย่อมช่วยให้เด็กนักเรียนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมช่วยพัฒนาสังคม และประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 
“จึงอยากขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ซึ่งนอกจากรางวัลที่โรงเรียนจะได้รับหากชนะในโครงการแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือความภาคภูมิใจ และการได้เห็นนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงผู้คนในชุมชน มีสุขภาพที่ดีแบบรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมายของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนทุกคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น - Healthier, Longer, Better Lives”
 
สำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมสูงสุดถึง 2 ล้านบาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน อีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อชิงรางวัลใหญ่มูลค่าถึง 3.5 ล้านบาท โดยสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยโครงการจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่คุณพิมพ์สิรินุช บ่อทรัพย์ (เจ้าหน้าที่โครงการ) อีเมล pimsirinuch.borsub@aia.com
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ