วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“ผบ.ตร.” ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สร้างขวัญกำลังใจ ตำรวจ สภ.โนนเหม่า กำชับการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลพี่น้องประชาชน ผ่านแนวคิด Police's Home 
     
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.10 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ท่ามกลางความดีใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ ได้ให้นโยบายข้าราชการตำรวจ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมถึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. เพื่อร่วมกันสร้าง "องค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา" ผ่านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตำรวจอยู่เสมอ
.    
ขณะที่เน้นย้ำการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 4 เน้นหนัก คือ 

- การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
- การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
- การปราบปราบอาชญากรรมเทคโนโลยี 
- การดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ 

ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ เน้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคี ผ่านแนวคิด Police's Home 
.     
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการตำรวจ อย่างเป็นกันเอง โดย ผบ.ตร.ชมเชยข้าราชการตำรวจ สภ.โนนเหม่า ทุกนายที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้รักษามาตรฐานไว้ เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ