วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อบจ.เพชรบูรณ์ มอบทุนเรียนต่อป.ตรี สาขาทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข
ผลักดันเยาวชนคนเพชรบูรณ์ให้มีโอกาสเท่าเทียมด้านการศึกษา
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก มีจำนวน 5 ราย ซึ่งได้รับทุนการศึกษาฯ เป็นจำนวนเงิน 33,000.-บาท ต่อปีการศึกษา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติ แต่ในปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังมีเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญและยังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการได้รับถ่ายโอนรพ.สต. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้น การผลิตบุคลากรมาเติมเต็มงานบริการด้านสาธารณสุขจึงเป็นเร่งด่วนและสำคัญ อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง.
         สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ