วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา 2566
          มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตร สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,155 คน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่ นายประกิต หลิมสกุล (กิเลน ประลองเชิง) ไทยรัฐ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ นายสิรภพ คมขำ (นิว) นักร้องจากวง GLISS บัณฑิตสาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี และนายคณิน ชอบประดิถ (เพื่อน) นักแสดงและนายแบบ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ./

#ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอาวุโส
สื่อในเครือผู้จัดการ
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ