วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน กว่า 14  ล้านบาท ให้ลูกจ้างบริษัท ซัมเฮียง อิเล็คทริค พาวเวอร์ จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน หลังจากถูกเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ตามกฏหมาย  นานกว่า 4 เดือน 
    จากกรณี ที่ได้มีข่าวปรากฏบนสื่อโทรทัศน์ และสังคมออนไลน์ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน บริษัท ซัมเฮียง อิเล็คทริค พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาของกิจการร่วมค้า พีเอสอีเอแอล เอสเอสไอเอ็นจี และเอสอีที (UJV) ที่ได้มารับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ถูกประกาศเลิกจ้างจาก บริษัท ซัมเฮียงฯ โดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ตามกฏหมาย มาร้องขอความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 
    บริษัท ไทยออยล์ฯ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่บันทึกไว้ร่วมกับกิจการร่วมค้า พีเอสอีเอแอล เอสเอสไอเอ็นจี และเอสอีที (UJV) ผู้รับเหมาของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ของบริษัทฯ ได้นำเงินจำนวนประมาณ 14 ล้านบาทไปมอบให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สำนักงานฯ ส่งมอบให้กับลูกจ้างจำนวน 177 คน
    ล่าสุดวันนี้ (30 พ.ย. ) นายประสิทธิ์ ปาจังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  ได้เป็นประธานในการมอบเงิน ดังกล่าว  ทั้ง 177 คน  พร้อมเผยว่า หลังการประชุมเจรจากับทางพนักงานลูกจ้างและตัวแทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเจรจา โดยได้รับข้อสรุปว่า 1. ผู้แทนบริษัท UJV สัญญาว่าจะจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ข้างต้นให้กับลูกจ้างได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 66 พร้อมดอกเบี้ยตามสิทธิของลูกจ้างในแต่ละคน ที่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน  ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่จะได้รับคำนวณจนถึงวันที่ 29 พ.ย. 66 2. รายละเอียดของเงินตามคำร้องที่ลูกจ้างในแต่ละคนจะได้รับให้เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยลูกจ้างสามารถไปรับเงินตามคำร้องได้ในวันที่ 30  พ.ย. 66 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งวันนี้ เราได้ดำเนินการมอบเงินให้พนักงานทั้งหมดไปเรียบร้อย ทั้ง 177 คน  ซึ่งสร้างความพอใจให้ลูกจ้างเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ต้องขอบคุณบริษัทไทยออยล์ฯ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกยกเลิกจ้างทั้งหมดจนได้รับความเป็นธรรม
    ด้านนายภูริณัฐ สำเภา ตัวแทนพนักงานบริษัท ซัมเฮียงฯ เผยว่าวันนี้พวกเราได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่าย รวมทั้งเงิาค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ตามกฏหมาย ทั้งหมดแล้วทุกคน รู้สึกดีใจมาก หลังจากที่ต้องทนทุกข์มานานกว่า 4 เดือน ต้องขอขอบคุณ ทางบริษัทไทยออยล์ฯ ที่ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งที่ไม่ใช้ความผิดของทางบริษัทไทยออยล์ฯ หลังจากนี้พวกเราก็ไปหาทำงานในส่วนอื่นๆต่อไป โดยมีบางส่วนได้งานทำแล้ว แต่มีบางส่วนยังคงตกงานอยู่ซึ่งได้เงินจากส่วนนี้มาก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้พวกเราได้ใช้ชีวิตต่อไป
นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ