วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 😇" งานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร "
  " มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราชโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ๕ ธันวามหาราช เป็นองค์กรหลักในการจัดงาน ๕ ธันวาคมมหาราช ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ติดต่อกันมายาวนานเป็นระยะเวลาถึง ๓๙ ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน "

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ