วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงานเพื่อ
ชาติศาสกษัตริย์
  (เฉพาะกิจ)
&เครือข่ายภาคประชาชน 100 องค์กร & กอรมน
ตัวแทนภาครัฐ & เอกชน
   ร่วมบันทึก รายการ
สืบสานพระราชปณิ
ธาน อาสาด้วยหัวใจ
เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท พระบิดา
แห่งจิตอาสา จาก
ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ต่อยอดสู่ ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐
  โครงการ ๔ เสาหลัก
ภาระกิจ ขับเคลื่อน
จิตอาสาด้านความ
ปลอดภัย
  บันทึกรายการโดย
1.ดร.ฐิติ ชัยนาม
   ประธาน โครงการ
      สี่เสาหลัก
 ผู้ดำเนินรายการ

2.น อ.สุวรรณ  ภู่เต็ง
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความปลอดภัย
(โครงการ จิตอาสา
ด้านความปลอดภัย)

 3.ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการ
ด้านความปลอดภัย
จากกระทรวงสาธาร
ณสุข
    2 พย 66  ณ.ห้องประชุม (เฉพาะกิจ)
  ประสานงานโดย
1.พ.อ บรรเทิง
2.พ.อ สันติ"เนคเทคบันทึกราย
  การสี่เสาหลัก
เพื่อ "ชาติศาสน์
กษัตริย์และประชาชน"
   งานอาสาด้วยหัวใจ
เพื่อเตรียมถ่ายทอด
ออกอากาศ เครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ