วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. 

หากประชาชนท่านใด มิได้เตรียม พวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด มาด้วย ทางสำนักพระราชวัง จัดเตรียมพวงมาลัยหรือดอกไม้สด ไว้ให้ท่าน โดยจะให้บริการถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#วันคล้ายวันพระราชสมภพ #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ
#พระบรมราชานุสาวรีย์
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ