วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานและการบริหารจัดการในการบูรณาการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายให้ผู้ประกันตนวัยแรงงานมุ่งเน้นการป้องกันสุขภาพที่ถาวรมากกว่าการรักษา โดยให้ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และทำการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกจะทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาว ลดภาวะแทรกซ้อนลงได้  ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพจากภาครัฐ และเอกชน และทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมออกบูธโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDS และโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ