วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 
พญ.ธนินทร์ธร สินสมบูรณ์ทอง ประธานคณะทำงาน SAN อาสา จัดประชุมคณะทำงาน "อาสาสมัครสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม : SAN อาสา" ครั้งที่ 1/2567 และกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค" และหลักสูตร "การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5" ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ