วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/bVJLBFRR9R8?si=aG11aytIjA7TBEc2
วันที่ 7 ธันวาคม 2566
 รื้อถอนแล้วกำแพงอิฐบล็อกประตูเหล็กที่สร้างรุกล้ำที่
สาธารณประโยชน์ตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
"ตามคำพิพากษาศาลปกครอง ยะลา"
 >เป็นคดีตัวอย่างในการร้องเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจ หน้าที่ ตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน และประชาชนใช้ ประโยชน์ร่วมกันและผู้ร้องเรียนได้ดำเนินการร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560
...ตัวอย่างการร้องเรียน...
      .....................
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"   
     ดำเนินรายการโดย
   อ.วิชิต ดิษฐประสพ 
   พระปกเกล้ารุ่นที่ 8 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์ุ์
*ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์
ทันใจนิวส์  Inside TV 
*ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานกฎหมายสยามรพี 
#ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายกระบวนการขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
*ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.
มือถือ ID Line 064-516-6794
( อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
  พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
      .......................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ