วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ฐิติ สี่เสาหลักได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
กิติมศักดิ์
 "งานเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบ
พิศร"
  หัวข้อบรรยาย
สืบสานพระราช
ปณิธาน พระบิดา
แห่งจิตอาสา จากใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อ
ยอดสู่ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐"
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ