วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวพระพุทธศาสนา
บุญบวชพระของท่านสำเร็จแล้ว❗️
มูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นตัวแทนท่านร่วมพิธีบวชพระวัดป่า 14 รูป ณ วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี จริงๆมีผู้มาสมัครขอบวชกว่ายี่สิบรูป แต่ผ่านสามารถบวชพระได้ 14 รูป การจะบวชเป็นพระวัดป่าไม่ง่าย ต้องตั้งใจจริง ปฏิบัติเข้มและอยู่ในวินัยสงฆ์ เคร่งครัด 

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชถวายปัจจัย 150,000 บาท จัดภัตตาหาร พวงมาลัย สังฆทานพระใหม่ ปัจจัยถวายสงฆ์ร่วม 60,000 บาท รวมทั้งหมด 210,000บาท และได้พริ้นท์ชื่อผู้ร่วมบุญถวายแด่หลวงปู่คลาด ครุธัมโม ประธานสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่ (พระอริยสงฆ์ ผู้เป็น
ศิษย์หลวงปู่ฝั้น หลวงตาพระมหาบัว) เมตตาอธิษฐานจิตอำนวยอวยพรผู้มีส่วนร่วมในบุญนี้ทุกท่าน🙏😊

จากคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่ท่านเคยเทศน์และบันทึกไว้ในหนังสือสองเล่ม เกี่ยวกับ อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพงานบวช (พระหรือสามเณร)
1. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง
2. ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ และปัญญา
3. ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล
4. ย่อมเป็นผู้ความจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี
5. ย่อมมีอาชีพ และกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป
6. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา
7. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม
9. ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก
10. เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม 
11. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพานได้ง่าย

กราบโมทนาสาธุการ🙏😊
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ