วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตในเดือนวันพ่อ ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้เตรียมความพร้อมให้มีโลหิตปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย สำหรับการรักษาผู้ป่วยและเป็นการบริจาคอย่างยั่งยืน ในการนี้ทางโรงพยาบาลฯ ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้มารับบริการทุกท่าน มาร่วมบริจาคโลหิต ได้ตลอดเดือนธันวาคม 2566  และเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับผู้มาบริจาคโลหิต ทางกลุ่มงานธนาคารเลือด และกลุ่มประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  มอบกระเป๋าผ้าแทนคำขอบคุณ               
ท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00- 16.00 น. ณ ธนาคารเลือด อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 1 (เว้นวันหยุดราชการ)
“สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มีให้ไม่สิ้นสุด”

สนับสนุนโดย


                                         
รายงานข่าว

                                                                                                            

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ