วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
     วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา...พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี   หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน และได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
      ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการกำลังใจ ในพระดำริ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในพระดำริ รวมถึงมูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์ต่างๆ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ