วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 - 2566  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอขอพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 - 2566 จำนวนทั้งสิ้น  594 ราย ประกอบด้วย 1.ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย 2.ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 12 ราย 3.ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 92 ราย และ4.ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 488 ราย

สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
---------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดย


                                           

รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ