วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ. บุกเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 ขอนแก่น เปิดเสวนาด้านภาพยนตร์  ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่คอนเทนต์โลก ดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เชื่อมพลังสร้างสรรค์เยาวชน เน้นต่อยอดวิชาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน   
วันที่ 12 ธันวาคม 2566  ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายภาครัฐและความต้องการของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่คอนเทนต์โลก กรณีศึกษา ด้านภาพยนตร์” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในมุมมองของกระทรวงวัฒนธรรม” ในเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7  โดยมี รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คํา รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับภาพยนตร์ ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประชาชนที่สนใจและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่เทศกาลหนังเมืองแคน ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งปัจจุบัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีวิกฤตโควิด ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก หากแต่ความต้องการบริโภคสื่อกลับมีปริมาณมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทำให้ผู้คน
งดเดินทางและใช้ชีวิตอยู่กับคอนเทนต์มากขึ้น ทำให้ผู้ชมสื่อนอกจากจะเป็นผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถเป็นผู้สร้างสื่อได้อีกด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน

ดร.ยุพา กล่าวต่ออีกว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานของผู้ผลิตภาพยนตร์ การนำผู้สร้าง 
ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ไปร่วมออกคูหานิทรรศการในต่างประเทศ การหาตลาดใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ สำหรับการจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ  “นโยบายภาครัฐและความต้องการของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่คอนเทนต์โลก กรณีศึกษา ด้านภาพยนตร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงศ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นายเกรียงไกร มนวิจิตร ผู้กำกับภาพยนตร์ของแขก นางสาวจริมา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวีดีทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงถือเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับฟังมุมมองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรงและหลากหลายด้าน ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ถือเป็นโอกาสที่ดีกับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานและการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในการจัดงานครั้งนี้ยังทำให้แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม Soft Power อุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไป 

ทั้งนี้ เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดขอนแก่นทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมนิทรรศกาด้านภาพยนตร์ Film Exhibition กิจกรรมเสวนาด้านภาพยนตร์ กิจกรรมเบิ่งฮูปเงาเล่าเรื่องหนัง การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์ กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ต่างประเทศ ภาพยนตร์กลางแปลง สสส. และการเดินแฟชั่นโชว์อีสาน-ลาว./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ