วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/LBxy-AVfVLg?si=d3hXSQkAXCi6T29k
วันที่ 12 ธันวาคม 2566
 เวลา 13.30 น 
ณ.ห้องประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา 
> อ.วิชิต ดิษฐประสพ
    พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
มือถือ ID Line 064-516-6794
*ผู้ดำเนินรายการเกาะติดสภา
"ตามดูผู้แทน" และคณะเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ ในการประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต
 พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เป็นประธานในที่ประชุม
วันที่ 12 ธันวาคม 2566
 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา
       ...............
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ