วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 4 ธันวาคม 2566
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 

นพ.จเด็จ ธรรมรัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 

ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ 
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 

พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ 
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล 
ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) 

นพ.ธนกฤต จินตวร
รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง 
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและสาธิตการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ Health Link ณ ศูนย์รับผู้ป่วยใน ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
-----------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดย


รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ