วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์ -จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ
       เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ศาลาโชติญาณานุสรณ์ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยมีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
        ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ  ถวายความเคารพ หน้าพระบรมรูป และพระรูป เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี
       ทั้งนี้ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 29/2565 ขอความเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีพลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เลขาธิการมหากรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ประจำปี
พุทธศักราช 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จำนวน 12 ครั้ง และจัดพร้อมกันทุกจังหวัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น
และครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธันวาคม 2566เวลา 16.00 น

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ