วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชวนย้อนวันวานนุ่งโจง ห่มไทย ส่งต่อความสุขแห่งการให้ 
บริจาคโลหิตกลางสวนงานกาชาด 100 ปี
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมย้อนวันวานนุ่งโจง ห่มไทย ส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตกลางสวนในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ อาคารลีลาศ สวนลุมพินี (ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4) 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตกลางสวนในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิดงานกาชาด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”#RedCrossFairCenturyOfCharity ซึ่งนับเป็นปีพิเศษครบ 100 ปี ของการจัดงานกาชาด  โดยเชิญชวนประชาชนร่วมย้อนวันวานนุ่งโจง ห่มไทย หรือแต่งกายชุดไทย ส่งต่อความสุขแห่งการให้ บริจาคโลหิตท่ามกลางสวนสาธารณะใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ บริเวณอาคารลีลาศ สวนลุมพินี  (เข้าทางประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4)  ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งต่อโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักด้านการบริการโลหิต ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตในการรักษา โดยตั้งเป้าหมายการจัดหาโลหิตในงานกาชาด  ตลอด 11 วัน 11 คืน ให้ได้จำนวน 3,300  ยูนิต โดยจัดเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวนกว่า 16 เตียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้บริจาคโลหิตในงานให้ได้อย่างเพียงพอ  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการกุศล ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย   
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งความสุขของการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตกลางสวน             ในงานวันกาชาด 100 ปี วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ บริเวณอาคารลีลาศ สวนลุมพินี ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึก แทนคำขอบคุณ สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต               สามารถเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง หรือ รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี           สีลม (ทางออกฝั่งสวนลุมพินี) และเข้าทางประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4  โดยไม่เสียค่าผ่านประตู                        สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร. 0 2256 4300 และ 0 2263 9600-99 ต่อ 1760, 1761
*********************
ขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเผยแพร่ข่าวนี้  
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร  
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โทรศัพท์ 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1760, 1761 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ