วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

ฟลายก้า อะคาเดมี่ร่วมกับ ธ ก.ส.จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของเกษตรกรด้วยสื่อออนไลน์ยุค5G

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ฟลายก้า อะคาเดมี่ร่วมกับ 
ธ ก.ส.จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของเกษตรกรด้วยสื่อออนไลน์ยุค5G


วันที่16-17ม.ค2567

ที่ผ่านมาองค์กรฟลายก้า อะคาเดมี่ร่วมกับ ธ ก.ส .ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของเกษตรกรด้วยสื่อออนไลน์ยุค5Gได้รับการตอบรับจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ภาคใต้ตอนล่างผู้เข้าการเรียนคอร์สสร้างตัวตนสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดทางออนไลน์ใช้เวลาเรียน15นาทีก็สามารถทำได้และเห็นผลพร้อมต่อยอดและขยายผลไปใช้ในชุมชนและท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดของผู้ที่เข้ามาเรียนคอร์สนี้
วิทยากรดำเนินการสอน 
จ่าเอก วรพันธ์ พันธ์ยาชนะภัย
ผู้ก่อตั้งองค์กร FLYGA ACADEMY THALAND
โคช์เลมอน
#คุณมนตรี ศรียงยศ
#รองจิระพนธ์ เอกสิฐานนท์ กองบรรณาธิการสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดและ
นายกัมพล หวันสมาน พัฒนาลูกค้าและชุมชน ธ.ก.ส.โครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเพิ่มศักยอยู่ภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ในการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด
3.เพื่อพัฒนายดระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีมาต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป และสร้างมูลค่า

เป้าหมาย
-สมาชิกที่เข้าร่วมและผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระบบ Co-Farm
-เป้าหมาย170กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่ม A 120 กลุ่ม 
กลุ่ม AA 35 กลุ่ม กลุ่ม AAA 15 กลุ่ม

#ตัวชี้วัดและการประเมินผลโครงการ
-กลุ่มที่ผ่านการพัฒนาให้มีความพร้อมในด้านต่างๆตามหลักสูตร แต่ละกลุ่มจะต้องมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจหรือปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ10จากปีที่ผ่านมา 

#พัฒนาตามหลักสูตร
1.การทำแผนธุรกิจภายใต้แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas
2.การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.การเชื่อมโยงด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม Platform หรือแอปพลิเคชั่นออนไลน์ Online application


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ