วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


กลุ่มประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดประชุมวิชาการจิตอาสา Yellow Birds ประจำปี 2567 "ทำงาน (จิตอาสา) อย่างไรให้มีความสุข"  โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ภายในการประชุมมีบรรยาย เรื่อง "ทำงาน (จิตอาสา) อย่างไรให้มีความสุข" โดยวิทยากร คุณลัดดาวัลย์ ชาญวิทิตกุล (ข้าราชการบำนาญ รพจ.และสมาชิก Yellow Birds ) และ ดร.นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ก่อตั้งชมรมอาสาสมัคร Yellow Birds)  
ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี มหาราชินี"จิตอาสาทำงานด้วยใจ...โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน"
สนับสนุนโดยรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ