วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ 2567 “ตลาดนัดคุณภาพ คู่คุณธรรม”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิด โครงการ มหกรรมคุณภาพ 2567 “ตลาดนัดคุณภาพ คู่คุณธรรม” ภายใต้ธีม “3P Safety มาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องใช้หัวใจสร้าง” ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทางด้านคลินิกและสนับสนุนทางคลินิกผลิตผลงานหรือเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงาน 131 คน รวม 48 ผลงาน สนับสนุนโดย


รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ