วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ 2567 “ตลาดนัดคุณภาพ คู่คุณธรรม”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิด โครงการ มหกรรมคุณภาพ 2567 “ตลาดนัดคุณภาพ คู่คุณธรรม” ภายใต้ธีม “3P Safety มาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องใช้หัวใจสร้าง” ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทางด้านคลินิกและสนับสนุนทางคลินิกผลิตผลงานหรือเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงาน 131 คน รวม 48 ผลงาน สนับสนุนโดย


รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ