วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


แพทย์ระบุความเชื่อที่ผิดและการรักษาบางศาสตร์ความเชื่อเป็นอุปสรรคสำคัญในการรักษาโรคมะเร็ง พร้อมแนะการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็ง 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล  อายุรแพทย์โรคมะเร็งวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันว่า ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น และพบผู้ป่วยอายุน้อยลง ดังนั้นไม่ควรประมาท หากพบความผิดปกติในร่างกาย มีอาการที่บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง เช่น คลำได้ก้อน น้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุ ต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจเช็ค หากเป็นจะได้รีบรักษา ปัญหาที่พบมากจนเป็นอุปสรรคในการรักษาคนไข้โรคมะเร็ง  คือ ผู้ป่วยและญาติมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งหลายประการ เช่น เชื่อว่าโรคมะเร็งเป็นแล้วรักษาไม่หาย การให้ยาเคมีบำบัดทำให้ร่างกายยิ่งแย่ลง  หรือ ใครเป็นมะเร็งแล้วห้ามผ่าตัด รวมทั้งมีการรักษาตามความเชื่อในบางศาสตร์ หรือแนวคิดที่ผิดอันเกิดจากความไม่ทราบตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้การรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันล่าช้าไป 

“การรักษาโรคมะเร็งในระยะต้นๆ เช่น ระยะที่ 1 - 2  ในแนวทางการรักษามาตรฐานของการแพทย์ปัจจุบันสามารถรักษาหายได้ แต่พบว่าผู้ป่วยมีบางความเชื่อ มีศาสตร์หลากหลายอย่าง ซึ่งไปมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการรักษา ทำให้การรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันเกิดความล่าช้า กลายเป็นว่า จากระยะต้นกลายเป็นระยะ 3 หรือ ระยะ 4  ทำให้เสียโอกาสไป” นพ.ทิวา กล่าว 

ส่วนการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเร็งนั้น นพ.ทิวาแนะนำดังนี้ ให้หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆที่ทำให้เกิดมะเร็ง เช่น งดสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ลด หรืองดเว้นการรับประทานอาหารจำพวกปิ้ง ย่าง และหมักดอง หลีกเลี่ยงและป้องกันฝุ่น PM 2.5 หากในครอบครัวมีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี ซึ่งเป็นโรคร่วมที่กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งตับตามมา ต้องรีบตรวจเช็คร่างกาย และหากสงสัยว่าตัวเองมีอาการผิดปกติซึ่งเป็นอาการของโรคมะเร็งควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีนพ.ทิวา กล่าวถึงการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในปัจจุบันว่า สามารถรักษามะเร็งได้มากขึ้นกว่าเดิม  ทั้งการรักษาให้หายขาด หากท่านมาเร็วและพบในระยะต้นๆ หรือระยะประคับประคอง ได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์ เรียกได้ว่า เกือบครบทุกวิธีการรักษาแล้ว ขาดแค่การรักษาด้วยรังสีรักษาเท่านั้น อีกทั้งทางโรงพยาบาลยังมีแพทย์มะเร็งครบทุกสาขา และมียาค่อนข้างครบถ้วน ดังนั้นมีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 


สนันสนุนโดยรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ