วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


การอบรมการพยาบาลผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิด การอบรมการพยาบาลผู้สูงอายุในยุควิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี การจัดการอบรมในครั้งเพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับบริการตามมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ตามสโลแกน "สูงวัย สุขภาวะดี วิถีใหม่" และได้รับเกียรติจากทีม วิทยากรจาก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทีมวิทยากรภายในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และฝ่ายการพยาบาล 

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
-------------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดยรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ