วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ประชุมวิชาการ การบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "การบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น" ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชนี ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของสหสาขาที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเชื่อมโยงไปถึงพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข ก่อเกิดการให้บริบาลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ เข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลศิริราช และฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายโภชนาการ กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สนับสนุนโดยรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ