วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 
นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ร่วมรับฟังการประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพ การฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมด้วย นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ