วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์“60+ EARTH HOUR 2024 @CKP” ปิดไฟลดโลกร้อน
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมกิจกรรม “60+ EARTH HOUR 2024 @CKP” ณ โถงกลางหน้าห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและผู้มาใช้บริการให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
1. การนำเสนอ “เมืองคาร์บอนต่ำในฝัน”
โดย แกนนำจิตอาสา GEN ใหม่ หัวใจสีเขียว รุ่นที่ 1
2. การบรรยาย “แนวทางการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ”
โดย นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
3. การจุดเทียนเชิงสัญลักษณ์ “Earth Hour @CKP”
โดย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
เราชาว รพจ. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานสู่ “โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำ” ตามนโยบาย CKP LOW CARBON HOSPITAL
#CKPMSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม 


โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ