วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์“Food safety & Food sanitation”

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารในสถานพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การตรวจประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร จำนวน 75 ข้อ
2. การตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร
3. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
4. การตรวจสอบเอกสารทะเบียนผู้สัมผัสอาหาร
Food safety & Food sanitation @CKP : อาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

#CKPMSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
---------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp https://lin.ee/U57lf0Z
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ