วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน 

วันที่ 28 มีนาคม 2567 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2567 การฝึกอบรม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์/แม่หลังคลอด/หญิงวัยเจริญพันธุ์ และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2567 การฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครนมแม่ มีความรู้ และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยแม่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ แม่หลังคลอดที่เข้ารับการอบรมมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาแม่อาสาให้สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
#CKPMSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ