วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร ครั้งที่ 2/2567พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็นประธานคณะขับเคลื่อนเขตพระนครและคัดเลือก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนเขตพระนคร คนที่1

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร ครั้งที่ 2/2567พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็นประธานคณะขับเคลื่อนเขตพระนครและคัดเลือก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนเขตพระนคร คนที่1เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 67

ผู้อำนวยการเขตพระนคร นายโกศล สิงหนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร ครั้งที่ 2/2567
ในวาระคัดเลือกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร
โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานสภาฯเขตพระนคร-กต.ตร.กทม.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง และประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม เป็นประธานคณะขับเคลื่อนฯ, เลือก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานที่ปรึกษาผบช.ภ.1 เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนฯ คนที่1, เลือก คุณประพันธุ์ เสาวภา เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนฯ คนที่2, เลือก คุณศิวพล เที่ยงธรรม เป็นเลขานุการฯ และเลือก คุณปานทิพย์  ลิกขะไชย เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขตพระนคร, คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตพระนคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม 
ณ สำนักงานเขตพระนคร 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ