วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

เทคนิคสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายอาชีวศึกษา เปิดโครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมเดินทาง ฟรี!  และจุดผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.ณ บริษัทสยามพลัส ปิโตรเลียม จำกัด ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เปิดโครกงารอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567  โดย ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี รับผิดชอบศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนกล่าวรายงาน มีนายสมยศ ณ นคร นายอำเภอบ้านนาเดิม  กำนันภาสกร อภิบาลคุรุกิจ ผู้จัดการบริษัาสยามพลัส ปิโตรเลียม ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมการขนส่งทางบก
ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า 
เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเกิด หรือการเดินทางไปท่องเที่ยงตามสถานที่ต่างๆ ในเรื่องของความปลอดภัย อุบัติเกตุ จากการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โปรดให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ พร้อมกำชับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ในส่วนของโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เป็นการดูแลและให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้บริการตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมในการเดินทาง พร้อมกับมีจุดแนะนำประชาสัมพันธ์ และให้พี่น้องประชาชนได้แวะมาพักผ่อนสอบถามเส้นทางเดินทางต่างๆ ผมต้องขอชื่นชมโครงการดังกล่าว และอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลความปลอดภัย ระมัดระวังการขับขี่ และขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ดร. บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กล่าวว่าโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน 104ศูนย์ บนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
โดยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน จำนวน 1 ศูนย์  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนมีความเข้าใจด้านวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย ขับรถด้วยความไม่ประมาท ลดการสูญเสียเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและมีความจำเป็นต้องใช้รถเดินทางนำรถมาตรวจสภาพเตรียมความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการให้ประชาชนที่เดินทงสัญจรได้แวะพักหากมีการเหนื่อยเมื่อยร้าจากการเดินทางไกล 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ให้ชาวอาชีวศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางให้ดีที่สุด และขอนำความห่วงใย และความปรารถนาดีจากท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่าน ยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการกรรมการอาชีวศึกษา ในนามของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และชาวอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังพี่น้องประชาชน ให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ เราชาวอาชีวศึกษาพร้อมให้บริการตลอดเวลา

บก.สันทัด
สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ