วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่อง Qi-SOP IAM Best Practice ขับเคลื่อนเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ
วันที่ 3 เมษายน 2567 
พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำร่อง QI-SOP IAM Best Practices แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ โดยมี นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักผู้บริหาร ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเชื้อดื้อยา และรับทราบแผนปฏิบัติการเร่งรัดการจัดการเชื้อดื้อยา มุ่งสู่หมายมาตรการของประเทศ และของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ