วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 17 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โดยมีดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์ พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริฯ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง  พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และนพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน 

สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ป่วยเรื้อรัง รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลรักษาเด็กในโรงพยาบาลเป็นแบบองค์รวม เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล หรือต้องมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกอยู่เป็นระยะ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพัฒนาการล่าช้า หรือขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สถิติของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ปีพ.ศ. 2563 - 2565 พบว่ามีผู้ป่วยเด็กมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 41,340 ต่อปี และมีผู้ป่วยรับการรักษาในหอผู้ป่วย ได้แก่ หอผู้ป่วยกุมาร จำนวน 3,892 ราย หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย จำนวน 1,949 ราย หอผู้ป่วยหนักกุมาร จำนวน 93 ราย และหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด จำนวน 117 ราย รวมทั้งสิ้นเฉลี่ย 3,800 ต่อปี โดยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 


สนับสนุนโดย 


โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ