วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สพม.1 อบรมออนไลน์ครูคณิต ม.6 ร.ร.ในสังกัดฯ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1(สพม.1) อบรมออนไลน์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม. 6 โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จำนวน 67 โรง และ สังกัด สพม.2 จำนวน 5 โรง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ CASIO 's Scientific Calculator
     


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย.63 :
ดร.ธนารัชต์  สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  เป็นประธานการอบรมออนไลน์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ CASIO 's Scientific Calculator โดยถ่ายทอดสดออนไลน์ไปสู่โรงเรียน โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 (พญาไท)
 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิครูของแผ่นดิน และ CASIO (ประเทศไทย)
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ