วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เรียน ผู้บังคับบัญชา
     -เพื่อโปรดทราบ
     -วันที่24มิย..63 เวลา13.30น. นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สั่งการให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม/ศดธ.อ. ร่วมกับศดธ.จ.สพ.,กอ.รมน.สพ.,อบต.ดอนโพธิ์ทอง กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน   เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี มีผู้ร้องเรียนว่าน้ำในคลองไผ่แขกไหลเข้าบึงไผ่แขก เน่าเสียมีสีดำไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะมีฟาร์มสุกรทิ้งน้ำเสียลงคลองไผ่แขก ขอให้หน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบ สรุปผล ดังนี้
     1.ตรวจสอบเริ่มจากประตูน้ำต้นน้ำรับน้ำจากแม่น้ำท่าว้าเข้าบึงไผ่แขกไม่พบน้ำเน่าเสียสีดำ
     2.ช่วงกลางคลองพบน้ำเน่าเสียมีสีดำน่าจะเกิดจากมีหญ้าเน่าในลำคลองไผ่แขก
     3.ไม่พบฟาร์มสุกรในช่วงคลองที่มีน้ำเน่าเสีย
     -เห็นควรติดตามการปฏิบัติต่อไป 

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ