วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ขอความร่วมมือ อปท. กำจัดผักตบชวา-วัชพืช เตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ขอความร่วมมือ อปท. กำจัดผักตบชวา-วัชพืช เตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

วันนี้ (18 มิ.ย. 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมตรวจสถานการณ์ของผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งรัดกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 สถ. จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง อปท. ต่างๆ ให้เร่งรัดกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยเฉพาะในลำน้ำ คลองสาขาย่อย บึง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเก็บผักตบชวาและวัชพืชตามริมตลิ่งของลำน้ำหลักด้วย


“จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งต้องดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 22 แห่ง ใน 10 จังหวัด 27 จุด อปท. ที่รับผิดชอบพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้ทันฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ได้มากที่สุด” อธิบดี สถ. กล่าว


ครั้งที่ 31/2563
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ