วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

📢📢   วันนี้ (18 มิ.ย. 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 🚑🚒🚨
        นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การถ่ายโอนภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุพรรณบุรี และแผนงานการสนับสนุนภารกิจการกู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมทั้งมีการ

สาธิตการใช้งานเครื่องตัด-ถ่าง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษช่วยเหลือออกมา โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถชนแล้วมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ หากการช่วยเหลือออกมาได้รวดเร็ว จะทำให้ผู้บาดเจ็บก็มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นไปด้วย..ทันใจนิวส์ทีวีรายงานโพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ