วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นครพนม – ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 (คุณนายบาส) ค่ายพระยอดเมืองขวาง มอบแสงสว่างแห่งความหวังให้บุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพของหน่วย ร.3 พัน.3 ดูแล “เสมือนครอบครัวเดียวกัน” แทนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตามแนวทางนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมคณะได้เดินทางส่งมอบหัวใจเล็กๆ แทนความห่วงใยเป็นแสงสว่างแห่งความหวังให้บุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพของหน่วย ร.3 พัน.3 ดูแล “เสมือนครอบครัวเดียวกัน” แทนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตามแนวทางนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ไม่ทอดทิ้งครอบครัวบุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 จำนวน 4 ราย  ดังนี้
1. ครอบครัวของ นายประสพ ค่าเจริญ (บุพการีของกำลังพล) ซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 136 ม.6 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2.บุพการีทุพพลภาพ ของ ร.ต. อภิชาติ เวียนแป๊ะ ณ ภูมิลำเนา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
3.บุพการีทุพพลภาพ ของ จ.สอ.ดำรงค์ งามเสาร์ ณ ภูมิลำเนา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
4.ร.ต.สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก ณ ภูมิลำเนา ต.กรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม อดีตข้าราชการ หน่วย ร.3 พัน.3
ทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ทั้ง 4 ครอบครัว รวมไปถึงการปรึกษาหาแนวทางร่วมกับครอบครัวเพื่อหาแนวทางส่งเสริมทางด้านสวัสดิการต่างๆต่อไป
คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสามาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวว่า กล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวบุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพมาก ดังนั้นการเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในการดูแลห่วงใย เป็นกำลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ มาตรา 35 (7)แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับบริษัทในโครงการ “สร้างโอกาสงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ” ของสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัว ให้มีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและคู่สมรสรวมถึงบุตรที่พิการทุพพลภาพโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยซึ่งในช่วงที่ผ่านมา คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กองพลทหารราบที่3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการติดตามการดำเนินงานของหน่วยเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการตอบแทนครอบครัวกำลังพลที่เสียสละตนเองเพื่อชาติมาตลอดทั้งชีวิตได้มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพี่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและรัฐบาลต่อไป
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ