วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

"บิ๊กหยิม อ.ธนารักษ์" ลงพื้นที่สวนผึ้ง แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553

อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553

ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีให้การต้องรับในการนี้ ได้เข้าพบนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมธนารักษ์พร้อมที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง

ต่อมา นายยุทธนาฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงการให้การสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคระบาด Covid-19 โดยขอให้สำนักงานธนารักษ์ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เจลแอลกอฮอล์ประจำจุด หน้ากากอนามัย รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็นห่วงไปยังเจ้าที่ทุกคน โดยเฉพาะในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วย

นอกจากนี้ นายยุทธนาฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับพลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 และ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช เสธ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 16 แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 16 พร้อมคณะ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่แปลงสวนผึ้ง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกองทัพบก มีเนื้อที่ประมาณ 500,000 ไร่ และกองทับบกได้ส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์บริหารจัดการแล้วประมาณ 37,625 ไร่ มีราษฎรเข้าทำประโยชน์ประมาณ 2,000 ราย

ทั้งนี้ นายยุทธนาฯ ขอให้มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณและกำลังคนในการที่รังวัดตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงสั่งการให้ธนารักษ์พื้นที่เร่งรัดดำเนินการการพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

ต่อมา นายยุทธนาฯ พร้อมพลตรีไพรัชฯ พันเอกปิยะฯ และนายต่อพงศ์ ผ่องอารยกุล หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 12 ลงพื้นที่ชุมชนประปา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แจกอาหารกล่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ"

ในวันเดียวกัน ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาด ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลง รบ.553 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้มาโดยการประกาศสงวนหวงห้ามฯ พ.ศ. 2481 ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสด ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ของกรมธนารักษ์ พร้อมแสดงความห่วงใยด้วยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

นายยุทธนาฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตของประชาชน โดยจะผลักดันให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้อง อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยคาดหวังว่าการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรมธนารักษ์จะมีส่วนช่วยผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ