วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ การแก้ไขปัญหาผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฎิบัติงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๑
การแก้ไขปัญหาผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     กอ.รมน.ภาค ๑
ได้ดำเนินการเข้าสำรวจ และตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
กอ.รมน.ภาค ๑
จังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ของกรมการขนส่งทางบก ณ บริเวณถนนคู่ขนานพระราม 2
(ขาเข้า )
กรุงเทพมหานคร
กม. 24+200
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
             และ


โครงการติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำ
 (PM 2.5)
บริเวณสะพานลอยหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขามหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร

     PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถล่องลอย และปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศได้นาน

• เกิดจาก การจราจร การก่อสร้าง การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และโรงงานอุตสาหกรรม

• ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ และในพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ก็ไม่ได้มีค่าสูงตลอดเวลา

• ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เมื่อสูดดมเข้าไปสามารถผ่านเข้าไปยังถุงลมปอด หลอดเลือด และส่วนต่างๆ ของร่างกาย

๑. ระยะสั้น เกิดการระคายเคืองบริเวณดวงตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการแสบตา ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจไม่สะดวก หอบเหนื่อย อาจทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด หรือ โรคหัวใจ กำเริบหรือมีอาการรุนแรงได้

๒. ระยะยาว ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง สมรรถภาพปอดลดลง โรคมะเร็งปอด

• ปกติแล้วร่างกายมีกลไกป้องกัน นอกจากได้รับปริมาณมากเกินไป เกินกว่าร่างกายสามารถทำลายได้

5 ข้อควรรู้
ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

     ๑. ตรวจเช็คค่าฝุ่น
เพื่อดูสถานการณ์มลพิษอากาศจากระดับสี ได้ที่แอปพลิเคชั่น ‘Air4Thai’

    ๒. ประเมิณว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
กลุ่มเสี่ยงได้แก่ •ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ เป็นต้น
• ผู้ที่มีอาชีพอยู่กลางแจ้ง (เช่น วินมอเตอร์ไซค์ คนทำงานก่อสร้าง แม่ค้าริมถนน ตำรวจจราจร คนกวาดถนน)
     ๓. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่น
• กลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่น
• เลี่ยงหรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง
• เลี่ยงการออกจากบ้าน และปิดประตูหน้าต่างให้สนิท
• สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ทุกครั้ง เมื่อจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยง
     ๔. เลือกใช้หน้ากากป้องกัน
• หน้ากากอนามัน N95  = 99.59%
• หน้ากากอนามัย 1 ชั้น = 66.37%
• หน้ากากอนามัย 2 ชั้น = 89.75%
• หน้ากากอนามัย 1 ชั้น กับกระดาษทิชชู่พับครึ่ง 1 แผ่น = 98.05%
• หน้ากากอนามัย 1 ชั้น กับกระดาษทิชชู่พับครึ่ง 2 แผ่น = 67.04%
     ๕. หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ
• หายใจลำบาก
• หายใจถี่
• หายใจมีเสียงวี๊ด
• ไอบ่อย
• แน่นหน้าอก
ให้ดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยหมั่นสังเกตอาการ หากผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์


  อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑
การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่รับผิดชอบกอ.รมน. ภาค ๑
จังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
-สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
-ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
-เทศบาลตำบลนาดี
-สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขามหาชัย
เป็นต้น
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
CR.ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ